swidnik_by_drone

 15/08/2021

Mecze domowe - wytyczne

Kilka informacji przed pierwszym meczem domowym.

W oparciu o obowiązujące przepisy:

1. Mecze w IV ligi będą odbywać się bez udziału zorganizowanych grup kibiców gości.
2. W imprezach sportowych na otwartym powietrzu może uczestniczyć do 50 % frekwencji ogólnej pojemności obiektu, (w naszym przypadku ok. 700 miejsc siedzących).
3. Zajmujemy co drugie miejsce na widowni, w przypadku braku wyznaczonych miejsc obowiązuje 1,5 m odległości pomiędzy widzami.
4. Podczas wchodzenia na obiekt również obowiązuje nas 1,5 m odległości między widzami.
5. Wchodząc na obiekt obowiązuje nas konieczność dezynfekcji dłoni, higiena osobista, a także odpowiedzialność społeczna.

Wytyczne korzystania z obiektu sportowego (Świdnik ul. Sportowa 2)

1. Wejście dla kibiców miejscowych oraz kibiców drużyny przyjezdnej będzie udostępnione bramą od ul. Żwirki i Wigury.
2. Zawodnicy, sztaby trenerskie, działacze klubowi wchodzą bramą od ul. Sportowej. Z uwagi na zalecenia Komisji Licencyjnej LZPN dla obiektu w/w obiektu, które nakazują zapewnić bezpieczne wyjście i zejście zawodników oraz sędziów z szatni na boisko i z boiska do szatni oraz na sytuację pandemiczną brama od ul. Sportowej będzie zamykana 15 min. przed rozpoczęciem meczu, a tym czasie wszystkich zapraszamy wejściem od ul. Żwirki i Wigury.
3. Korzystamy z obiektu (parkingi, ubikacje, miejsce na widowni) zgodnie z przeznaczeniem.
4. Wejście na obiekt możliwe będzie max. 1 godz. przed rozpoczęciem meczu, opuszczenie do 45 min. po jego zakończeniu.
5. Podczas meczu na obiekcie obowiązuje kultura i przestrzeganie regulaminu. Wszystkie przypadki nieprzestrzegania w/w ustaleń w oparciu o nagrania z monitoringu (28 kamer) będą zgłaszane odpowiednim organom.

Tekst: Dariusz Bednarczyk

Zdjęcie: swidnik_by_drone