Centrum treningowe KS Świdniczanka

 13/06/2024

Centrum treningowe - rozmowa z Tomaszem Żuchnikiem

Dynamiczny rozwój naszego klubu niesie pilną potrzebę rozbudowy bazy treningowej. Mając tego świadomość właściciele KS Świdniczanka pozyskali atrakcyjnie położoną działkę, z przeznaczeniem na stworzenie ośrodka treningowego.

Działka usytuowana jest w Mełgwi przy ul. Lubelskiej, w sąsiedztwie domu weselnego Mendelson. Lokalizacja wręcz wymarzona - główny szlak komunikacyjny, ścieżka rowerowa, przystanek komunikacyjny przylega do nieruchomości.

Prace nad adaptacją nieruchomości, na potrzeby naszego klubu, już trwają. O więcej szczegółów dotyczących charakterystyki obiektu i postępu prowadzonych prac zapytaliśmy Pana Tomasza Żuchnika - wiceprezesa KS Świdniczanka, który w imieniu Zarządu sprawuje nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.

Centrum treningowe KS Świdniczanka

Jerzy Szkołut: Jaki areał ma pozyskana działka i jaka infrastruktura sportowa ma być na niej zlokalizowana?

Tomasz Żuchnik: Pozyskana działka ma powierzchnię 1,44 ha. Na jej terenie usytuowane będą 2 boiska treningowe, trawiaste (jedno pełnowymiarowe). Oba boiska będą do dyspozycji zarówno seniorów jak i grup młodzieżowych. Na obiekcie znajdzie miejsce budynek administracyjny z szatniami dla zawodników i niezbędnymi do sprawnego funkcjonowania ośrodka pomieszczeniami (magazyny sprzętu, biuro i itd.). Ponadto na obiekcie powstanie utwardzony parking samochodowy.

Jakie prace zostały już wykonane?

Do tej pory teren działki oczyszczono z chwastów i kamieni, wykonano niwelację terenu oraz dokonano frezowania gruntu. Całość terenu ogrodzono. Pragnę dodać, że były działania pracochłonne, bowiem teren został w znacznym stopniu zdegradowany przez poprzedniego użytkownika działki.

Kto jest wykonawcą inwestycji i jakie prace planowane są w najbliższym czasie?

Wykonawcą inwestycji jest firma Pana Jacka Wilkołaskiego, specjalizująca się w realizacji tego typu obiektów. W najbliższym czasie dokonywane będą korekty w niwelacji terenu, z uwzględnieniem zwiększenia warstwy ziemi żyznej. Następnie montowana będzie instalacja systemu nawodniającego płytę. W kolejnym etapie, odpowiednio przygotowany, teren zostanie zasiany trawę. W dalszej fazie prac (zależnej od możliwości finansowych klubu) będziemy utwardzać parking, remontować budynek klubowy i instalować oświetlenie obiektu, tak, żeby mógł by być wykorzystany w każdej porze doby.

Centrum treningowe KS Świdniczanka

Jaki jest przewidywany termin zakończenia inwestycji?

Termin zakończenia I etapu prac przewidziany jest na połowę lipca b.r. Jednak o tym czy tak się stanie, w dużym stopniu decydować będą warunki pogodowe i inne nieprzewidziane okoliczności, które przy wykonywaniu tego prac mogą mieć miejsce.

Po jakim czasie od zakończenia prac obiekt będzie do dyspozycji zawodników?

Za priorytet stawiamy sobie, aby jak najszybciej udostępnić zawodnikom dostęp do boisk. Nasze doświadczenie z budową boiska na ul, Turystycznej pokazują, że aby płyta była dobrej jakości i miała odpowiednią wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, trawa musi się odpowiednio mocno ukorzenić i być poddawana odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym. To właśnie dzięki takim staraniom płyta boiska przy Turystycznej uchodzi za jedną z najlepszych w lidze. Reasumując sadzę, że zawodnicy Akademii i pierwszej drużyny wejdą na boiska treningowe wiosną przyszłego roku.

Dziękuję za rozmowę i życzę aby przeszkód przy realizacji, tak potrzebnej dla klubu inwestycji, było jak najmniej.

Centrum treningowe KS Świdniczanka

Tekst: JeSzko, Tomasz Żuchnik

Grafika: Marcin Wasak