KS Świdniczanka

 20/03/2024

Oświadczenie klubu

W ostatnim okresie do naszego klubu dociera coraz więcej zapytań kibiców, rodziców dzieci z Akademii Piłkarskiej KS Świdniczanka Świdnik, czy też osób sympatyzujących z naszym klubem o zakres zaangażowania się klubu w trwającą kampanię wyborczą.

W związku z powyższym pragniemy stanowczo oświadczyć, że jako właściciele i organa statutowe Klubu Sportowego Świdniczanka Spółka z o.o., nie jesteśmy jako klub w żaden sposób zaangażowani i nie zamierzamy się angażować w funkcjonowanie jakiegokolwiek, działającego na terenie m. Świdnika, komitetu wyborczego oraz nie popieramy żadnego z kandydatów. Konsekwencją tego stanowiska jest zakaz umieszczania na obiektach administrowanych przez KS Świdniczanka Sp. z o.o. plakatów i banerów wyborczych.

Chcemy nadmienić, że od czasu funkcjonowania klubu w obecnym kształcie nigdy nie angażowaliśmy się w żadne akcje polityczne czy kampanie wyborcze. Głównym i jedynym celem naszej działalności jest SPORT i jemu podporządkowujemy wszystkie nasze przedsięwzięcia. W tym zakresie chętnie współpracujemy z różnymi instytucjami i osobami fizycznymi, niezależnie od ich poglądów politycznych i przekonań religijnych.

Jest faktem, że w zbliżających się wyborach samorządowych mają zamiar kandydować ludzie związani z naszym klubem. Nie czynią tego jednak z naszej rekomendacji, ani z naszym poparciem, a korzystają wyłącznie z przysługującego im, w tym zakresie, prawa obywatelskiego. My w ową decyzję nie możemy w żaden sposób ingerować.

Prezentując nasze jednoznaczne stanowisko, w tej kwestii, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym instytucjom i osobom, które dotychczas wspierały i wspierają działalność naszego dynamicznie rozwijającego się klubu. A jednocześnie pragniemy serdecznie zaprosić do współpracy tych wszystkich, którzy mają w sercu dobro świdnickiej piłki niezależnie od poglądów politycznych, czy religijnych.


Ze sportowym pozdrowieniem:
Właściciele KS Świdniczanka Sp. z o.o.


Tekst: KS Świdniczanka

Zdjęcia: Natalia Kulbicka