Fundacja PGE

 06/10/2023

Fundacja PGE razem z Akademią KS Świdniczanka

Akademia Piłkarska jest ważnym elementem naszego, dynamicznie rozwijającego się klubu. Jednak systematyczny jej rozwój wymaga ponoszenia coraz wyższych nakładów finansowych, które często przekraczają możliwości naszego klubu.

W tej sytuacji Zarząd zmuszony jest do poszukiwania nowych źródeł finansowania działalności Akademii. Realizując powyższe Zarząd Klubu, zwrócił się do Fundacji PGE, z prośbą o przyznanie darowizny na Zakup sprzętu treningowego i wsparcie rozwoju ogólnego dla dzieci z Akademii Piłkarskiej Świdniczanka w Świdniku w rocznikach 2009-2018.

Fundacja, po rozpatrzeniu wniosku naszego klubu, postanowiła przyznać pomoc finansową naszej Akademii.

Wyrażamy naszą ogromną wdzięczność i na adres Fundacji PGE kierujemy nasze gorące podziękowania. Zapewniamy jednocześnie, że otrzymane wsparcie finansowe zostanie wykorzystane zgodnie z deklarowanym celem, co w efekcie przyczyni się wydatnie do sprawnego funkcjonowania naszej Akademii.

Fundacja PGE

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i życzymy Fundacji PGE wiele satysfakcji ze wszystkich przypadków pomocy okazywanej tym, którzy jej potrzebują.

Tekst: JeSzko

Zdjęcia: Natalia Kulbicka